du_NL Isurvey world share your opinion and earn
close

ch

IsurveyWorld Privacybeleid

Last updated: 03/25/2022


Uw privacy is belangrijk voor ons


Wij verbinden ons ertoe de privacy van personen en cliënten te respecteren, vertrouwelijke informatie te beschermen en de veiligheid van alle persoonlijke informatie te waarborgen. Wanneer u beslist om uw informatie met ons te delen, vinden wij het belangrijk om u te verzekeren dat uw informatie veilig zal worden beschermd. Alle persoonlijke identificeerbare informatie ("PPI") die u op onze Site en Functies verstrekt, wordt verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten van Amerika en is wereldwijd toegankelijk voor medewerkers en/of agenten van iSurveyworld.


Jouw persoonlijke informatie


iSurveyWorld conformeert zijn privacy- en beveiligingspraktijken aan de toepasselijke wetten, codes en voorschriften, waaronder de General Data Protection Regulation ("GDPR") en de California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Zoals gebruikt in dit privacybeleid, betekent "persoonlijke informatie" informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met een bepaalde betrokkene, consument of huishouden. Persoonlijke informatie omvat informatie zoals echte namen, postadressen, e-mailadressen en socialezekerheidsnummers. Volgens de ruime definitie van de CCPA kan "persoonlijke informatie" ook unieke identificatoren, IP-adressen, biometrische informatie, internet- of andere netwerkactiviteiten (zoals surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis, enz.), geolocatiegegevens, audio-/visuele gegevens en zelfs afleidingen omvatten die uit al het bovenstaande kunnen worden afgeleid om een profiel over een consument op te stellen


Welke persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt IsurveyWorld van mij?


IsurveyWorld verzamelt op verschillende manieren informatie uit verschillende delen van ons netwerk van websites. Sommige persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u zich registreert. Tijdens de registratie vraagt IsurveyWorld naar uw naam, e-mailadres, geslacht, adres, postcode, beroep, huishoudinformatie en persoonlijke interesses. Hoe meer informatie je vrijwillig geeft (en hoe nauwkeuriger deze is), hoe beter we je ervaring kunnen aanpassen. Zodra u zich registreert, bent u niet langer anoniem voor IsurveyWorld en heeft u toegang tot de verschillende beschermde delen van de site.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt iSurveyWorld ze?


Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als onderdeel van het aanbieden en leveren van aanpasbare en gepersonaliseerde diensten, kan iSurveyWorld cookies gebruiken om informatie over u op te slaan en soms te volgen. Sommige gebieden op iSurveyWorld waar u wordt gevraagd om in te loggen of die aanpasbaar zijn, vereisen mogelijk dat u cookies accepteert. Zo voorkomt u dat u op één dag uw inloggegevens vele malen moet invoeren. Van tijd tot tijd kunnen we cookies of webbakens van derden gebruiken om uw gedrag op meerdere websites te observeren. We delen de informatie die we verzamelen met derden die u gerichte advertenties aanbieden op basis van uw browsegedrag. Deze advertenties worden bediend door meerdere websites van derden, bezoekers van deze site hebben altijd de mogelijkheid om cookies in hun webbrowser uit te schakelen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser resetten om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het gebruik van cookies door derden valt niet onder ons privacybeleid. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Telkens wanneer iSurveyWorld persoonlijke informatie verzamelt, doen we ons best om een ​​link naar dit privacybeleid op die pagina op te nemen


Digitale vingerafdrukken.


Over het algemeen kent digitale vingerafdruktechniek een unieke identificatiecode toe aan uw apparaat of computer op basis van de technische instellingen, kenmerken en het IP-adres van uw computer. iSurveyWorld maakt gebruik van digitale vingerafdruktechniek voor kwaliteitscontrole en validatie en voor het opsporen en/of voorkomen van fraude, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het identificeren van dubbele of frauduleuze respondenten. iSurveyWorld kan digitale vingerafdruktechniek rechtstreeks of via een derde partij implementeren en gebruiken.


Leeftijdsbehoefte


Deze site is niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. Verder verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we erachter komen dat we dit per ongeluk hebben gedaan, zullen we deze onmiddellijk verwijderen en we zullen het kind verwijderen van alle mailinglijsten, registraties of andere manieren om contact op te nemen met het kind. Open of gebruik iSurveyWorld niet, tenzij u ten minste 16 jaar of ouder bent.


Wie verzamelt er informatie en met welk doel?


"iSurveyWorld verzamelt waardevolle informatie die helpt bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Wanneer u zich op de iSurveyWorld-site bevindt en om persoonlijke informatie wordt gevraagd, deelt u die informatie alleen met iSurveyWorld, tenzij specifiek anders vermeld. Als gegevens worden verzameld en/of onderhouden door een ander bedrijf dan iSurveyWorld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld vóór het tijdstip van de gegevensverzameling of -overdracht. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, kunt u ervoor kiezen om de overdracht niet toe te staan ​​door die specifieke dienst niet te gebruiken. Promoties die op iSurveyWorld worden uitgevoerd, kunnen worden gesponsord door andere bedrijven dan iSurveyWorld of kunnen mede worden gesponsord door iSurveyWorld en een ander bedrijf. Sommige of alle gegevens die tijdens een promotie worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de sponsor. Als er gegevens worden gedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld vóór het moment van gegevensverzameling of -overdracht. U kunt besluiten niet deel te nemen aan de actie als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld. Alle gevoelige informatie (d.w.z. persoonlijke informatie die medische of gezondheidstoestanden, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of informatie over het seksleven van het individu specificeert) zal met extra zorg worden behandeld. Als iSurveyWorld van plan is dergelijke informatie bekend te maken aan een derde partij of deze voor een ander doel te gebruiken dan oorspronkelijk verzameld, wordt u voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. Houd er rekening mee dat iSurveyWorld-adverteerders of websites met links op onze site persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. De informatiepraktijken van die websites die zijn gekoppeld aan iSurveyWorld vallen niet onder deze privacyverklaring."


Met wie deelt iSurveyWorld mijn informatie?


Als algemene regel zal iSurveyWorld uw persoonlijk identificeerbare informatie niet vrijgeven, behalve wanneer we uw toestemming hebben of onder speciale omstandigheden, zoals wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of onder de hieronder beschreven omstandigheden. Raadpleeg de Servicevoorwaarden of Gebruikersovereenkomsten voor elk van onze producten en services voor meer gedetailleerde informatie over hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld. Hieronder worden enkele manieren beschreven waarop uw informatie kan worden bekendgemaakt. Zakenpartners en sponsors: iSurveyWorld kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan zakenpartners of sponsors, maar dit wordt specifiek aan u beschreven voorafgaand aan het verzamelen van gegevens of voorafgaand aan het overdragen van de gegevens. Als er ooit persoonlijke gegevens over u zouden worden gedeeld, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat we de gegevens verzamelen of overdragen. Veel acties bieden mogelijkheden om aanvullende informatie op te vragen bij sponsors. Door meer informatie op te vragen, geeft u iSurveyWorld toestemming om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan de sponsor zodat zij aan uw verzoek kunnen voldoen. In veel gevallen wordt alleen uw e-mailadres gedeeld. Als er meer informatie wordt gedeeld met de sponsor, wordt u voorafgaand aan de overdracht op de hoogte gebracht. Van tijd tot tijd kunt u de mogelijkheid krijgen om materialen of speciale aanbiedingen van derden te ontvangen. Als u ervoor kiest om informatie van deze derden te ontvangen, zal iSurveyWorld (met uw toestemming) uw naam en e-mailadres met hen delen. Gegevens van derden en gegevens in het totaal: op grond van vertrouwelijkheidsovereenkomsten kan iSurveyWorld gebruikersinformatie koppelen aan derden gegevens. IsurveyWorld onthult ook geaggregeerde gebruikersstatistieken (bijvoorbeeld 45% van onze gebruikers is vrouw) om onze diensten te beschrijven aan potentiële partners, adverteerders en andere derde partijen, en voor andere wettige doeleinden. Overig: iSurveyWorld kan ook accountinformatie vrijgeven in speciale gevallen wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk de servicevoorwaarden van iSurveyWorld schendt of mogelijk letsel of interferentie met (opzettelijk of onopzettelijk) de rechten of eigendommen van iSurveyWorld, andere IsurveyWorld-gebruikers of iemand anders die door dergelijke activiteiten kan worden geschaad. iSurveyWorld kan accountinformatie vrijgeven of openen wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist en voor administratieve en andere doeleinden die we nodig achten om onze producten en diensten te onderhouden, te onderhouden en te verbeteren.


Wat zijn mijn mogelijkheden met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de distributie van mijn informatie?


"iSurveyWorld verzamelt waardevolle informatie die helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Wanneer u op een iSurveyWorld site bent en om persoonlijke informatie wordt gevraagd, deelt u die informatie alleen met iSurveyWorld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien gegevens worden verzameld en/of onderhouden door een ander bedrijf dan iSurveyWorld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld vóór het moment dat de gegevens worden verzameld of overgedragen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, kunt u ervoor kiezen de overdracht niet toe te staan door geen gebruik te maken van die specifieke dienst. Promoties die op IsurveyClub worden uitgevoerd, kunnen door andere bedrijven dan iSurveyWorld worden gesponsord of door iSurveyWorld en een ander bedrijf worden medegesponsord. Sommige of alle gegevens die tijdens een promotie worden verzameld, kunnen met de sponsor worden gedeeld. Als gegevens worden gedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld vóór het moment dat de gegevens worden verzameld of overgedragen. U kunt besluiten om niet deel te nemen aan de promotie als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld. Alle gevoelige informatie (d.w.z. persoonlijke informatie die medische of gezondheidsomstandigheden, ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of informatie die het seksleven van het individu specificeert) zal met extra zorg worden behandeld. Als iSurveyWorld van plan is dergelijke informatie aan een derde partij te verstrekken of voor een ander doel te gebruiken dan de oorspronkelijk verzamelde informatie, zal u voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd. Houd er rekening mee dat iSurveyWorld adverteerders of websites die links op onze site hebben, persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. De informatiepraktijken van die websites die gekoppeld zijn aan iSurveyWorld vallen niet onder deze privacyverklaring. "


Wat is het beleid van iSurveyWorld om mij toe te staan mijn persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken, te corrigeren of te verwijderen?


U kunt uw iSurveyWorld-accountgegevens en uw openbare iSurveyWorld-profiel op elk gewenst moment wijzigen met behulp van uw iSurveyWorld-ID en wachtwoord. Uw iSurveyWorld-account kan worden verwijderd of gedeactiveerd. Wanneer u het Panel verlaat, wordt verwijderd of het Panel wordt gesloten, zullen wij al uw contactgegevens verwijderen, samen met alle andere informatie die gebruikt zou kunnen worden om u te identificeren, waarbij alleen anonieme reacties op onderzoeken waaraan u hebt deelgenomen, worden bewaard.


Welke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn getroffen om verlies, verkeerd gebruik of wijziging van mijn gegevens te voorkomen?


Uw iSurveyWorld-accountgegevens en iSurveyWorld-profiel zijn met een wachtwoord beveiligd, zodat u en alleen u toegang heeft tot deze persoonlijke gegevens. We raden u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. iSurveyWorld zal u nooit om uw wachtwoord vragen in een ongevraagd telefoontje of in een ongevraagde e-mail. Denk er ook aan om uit te loggen bij uw iSurveyWorld-account en uw browservenster te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer gebruikt in een openbare ruimte zoals een bibliotheek of internetcafé. We versleutelen al uw persoonlijke gegevensoverdracht met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL). Toegang tot deze informatie is beperkt tot alleen de werknemers die deze nodig hebben om hun functie uit te voeren (bijv. Klantenservicemedewerkers). Telkens wanneer iSurveyWorld persoonlijke informatie verwerkt zoals hierboven beschreven, ongeacht waar dit gebeurt, neemt iSurveyWorld stappen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met de relevante servicevoorwaarden en dit privacybeleid wordt behandeld. Helaas kan geen enkele datatransmissie via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan iSurveyWorld de veiligheid van informatie die u naar ons of van onze online producten of diensten verzendt niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. Zodra we uw verzending hebben ontvangen, doen we ons best om de beveiliging ervan op onze systemen te waarborgen. Afmelden voor e-mailcommunicatie: u kunt zich afmelden voor e-mailcommunicatie door op de afmeldlink te klikken in elke e-mail die u van ons ontvangt. Neem contact op met support@isurveyworld.com voor verdere instructies over het verwijderen of deactiveren van uw iSurveyWorld-account.


Gebruikers gevestigd in Californië


Als u zich in Californië bevindt, wordt u verzocht kennis te nemen van het volgende, zoals vereist door de California Consumer Privacy Act. Onder de CCPA heeft u het recht om informatie op te vragen over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens gedurende de laatste 12 maanden. Verzoek om verwijdering: U kunt verzoeken dat wij sommige of al uw Persoonsgegevens uit onze systemen wissen, behoudens uitzonderingen zoals transactiegegevens, veiligheidsdoeleinden alsmede om fouten te debuggen en te herstellen. Verzoek om toegang: U kunt meer informatie opvragen over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie opvragen van deze Persoonsgegevens van de afgelopen periode van 12 maanden. Wij zullen dan de categorieën van verzamelde persoonsgegevens delen, evenals de doeleinden voor het verzamelen, gebruiken of verkopen van de gegevens. Wij zullen dan de categorieën van verzamelde informatie en openbaar gemaakte informatie voor zakelijke doeleinden delen. We zullen dan de voorbeeldcategorieën delen waarin we persoonlijke informatie delen met derden Voor meer informatie, zie hieronder. Om een verzoek in te dienen, kunt u ons e-mailen op support@isurveyworld.com. Wij zullen uw verzoek verifiëren aan de hand van de informatie die aan uw account is gekoppeld, met inbegrip van uw e-mailadres. Overheidsidentificatie kan vereist zijn. Consumenten kunnen ook een gemachtigde aanwijzen om deze rechten in hun naam uit te oefenen. U kunt deze informatie tweemaal per periode van 12 maanden opvragen. U zult niet worden gediscrimineerd omdat u gebruik maakt van een van uw rechten op grond van de CCPA.


Wat moet ik nog weten over mijn privacy?


"Houd er rekening mee dat wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online vrijgeeft - bijvoorbeeld op prikborden, via e-mail of in chatruimtes - die informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt. Kortom, als je persoonlijke informatie online plaatst die publiekelijk toegankelijk is, kun je in ruil daarvoor ongevraagde berichten van andere partijen ontvangen. Uiteindelijk bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en/of accountgegevens. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u online bent. Extra informatie Vragen over deze verklaring moeten worden gericht aan support@isurveyworld.com"


2021 iSurveyWorld.com Alle rechten voorbehouden.