Sekretesspolicy för IsurveyWorld

Senast uppdaterad: 2022-03-25


Din integritet är viktig för oss


Om du befinner dig i Kalifornien, vänligen informeras om följande som krävs enligt California Consumer Privacy Act. Enligt CCPA har du rätt att begära information om insamling, användning och utlämnande av din information under den senaste 12-månadersperioden. Begäran om radering: Du kan begära att vi raderar en del av eller alla dina personuppgifter från våra system med undantag för eventuella undantag såsom transaktionsdata, säkerhetsändamål samt för att felsöka och reparera fel. Begäran om åtkomst: Du kan begära mer information om de personuppgifter vi har om dig och begära en kopia av sådana personuppgifter från den senaste 12-månadersperioden. Vi kommer sedan att dela kategorierna av personlig information som samlas in samt syftena med att samla in, använda eller sälja informationen. Vi kommer sedan att dela kategorierna av insamlad information och lämnad information för affärsändamål. Vi kommer sedan att dela exempelkategorierna där vi delar personlig information med tredje part För mer information, se nedan. För att göra en förfrågan kan du maila oss på support@isurveyworld.com. Vi kommer att verifiera din begäran med hjälp av informationen som är kopplad till ditt konto, inklusive e-postadress. Myndighetslegitimation kan krävas. Konsumenter kan också utse ett auktoriserat ombud för att utöva dessa rättigheter för deras räkning. Du kan begära denna information två gånger per 12-månadersperiod. Du kommer inte att diskrimineras för att du väljer någon av dina rättigheter enligt CCPA.


Din personliga information


iSurveyWorld anpassar sina sekretess- och säkerhetsrutiner till tillämpliga lagar, koder och förordningar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Som används i denna sekretesspolicy innebär "personlig information" information som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan kopplas till en viss registrerad person, konsument eller hushåll. Personlig information omfattar information som riktiga namn, postadresser, e-postadresser och personnummer. Enligt CCPA:s breda definition kan "personlig information" också omfatta unika identifierare, IP-adresser, biometrisk information, internetaktivitet eller annan nätverksaktivitet (t.ex. surfhistorik, sökhistorik osv.), geolokaliseringsuppgifter, ljud- och bilduppgifter och även slutsatser som kan dras från något av ovanstående för att skapa en profil om en konsument


Vilken information som kan identifiera mig personligen får Medometry av mig?


IsurveyWorld indsamler oplysninger på flere måder fra forskellige dele af vores netværk af hjemmesider. Nogle personlige oplysninger indsamles, når du registrerer dig. Under registreringen beder IsurveyWorld om dit navn, e-mail, køn, adresse, postnummer, erhverv, husstandsoplysninger og personlige interesser. Jo mere information du giver frivilligt (og jo mere nøjagtig den er), jo bedre er vi i stand til at tilpasse din oplevelse. Når du har registreret dig, er du ikke længere anonym over for IsurveyWorld, og du kan få adgang til de forskellige beskyttede områder på siden.


Vad är cookies och hur använder iSurveyWorld dem?


En cookie er en lille mængde data, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Som en del af at tilbyde og levere tilpassede og personlige tjenester, kan iSurveyWorld bruge cookies til at gemme og nogle gange spore oplysninger om dig. Nogle områder på iSurveyWorld, hvor du bliver bedt om at logge ind, eller som kan tilpasses, kan kræve, at du accepterer cookies. Dermed slipper du for at skulle indtaste dine login-oplysninger mange gange på en dag. Fra tid til anden kan vi bruge tredjepartscookies eller web-beacons til at observere din adfærd på tværs af flere websteder. Vi deler de oplysninger, vi indsamler, med tredjeparter, der viser målrettede annoncer til dig baseret på din browseradfærd. Disse annoncer serveres af flere tredjepartswebsteder, besøgende på denne side har altid mulighed for at deaktivere cookies i deres webbrowser. De fleste browsere er oprindeligt indstillet til at acceptere cookies. Du kan nulstille din browser til at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes. Tredjeparters brug af cookies er ikke dækket af vores privatlivspolitik. Vi har ikke adgang til eller kontrol over disse cookies. Hver gang iSurveyWorld indsamler personlige oplysninger gør vi en indsats for at inkludere et link til denne privatlivspolitik på den side


Digitala fingeravtryck.


Tjänsterna kan innehålla länkar eller referenser till information, innehåll och tjänster som tillhandahålls av tredje part (tillsammans, "Tredjepartsinnehåll"). Dale Network övervakar inte eller har ingen kontroll över något tredjepartsinnehåll. Dale Network stöder inte och antar inget innehåll från tredje part och kan inte garantera dess noggrannhet eller fullständighet. Dale Network åtar sig inget ansvar att uppdatera eller granska innehåll från tredje part och representerar inte eller garanterar inte riktigheten i informationen i innehåll från tredje part. Du använder allt innehåll från tredje part som finns där på egen risk. Information du lämnar på en tredje parts webbplats som är tillgänglig från denna webbplats omfattas av villkoren i webbplatsens sekretesspolicy och Dale Network har ingen kontroll över hur din information samlas in, används eller på annat sätt hanteras.


Ålder Krav


Dette websted er hverken rettet til eller beregnet til brug af børn under 16 år. Desuden indsamler vi ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år. Hvis vi opdager, at vi ved en fejltagelse har gjort det, vil vi straks slette dem og vi vil fjerne barnet fra alle mailinglister, registreringer eller andre måder at kontakte barnet på. Få ikke adgang til eller brug iSurveyWorld, medmindre du er mindst 16 år gammel eller ældre.


Vem samlar in information och i vilket syfte?


iSurveyWorld samlar in värdefull information som hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster. När du är på iSurveyWorld-webbplatsen och ombeds ange personlig information, delar du den informationen enbart med iSurveyWorld, såvida det inte specifikt anges annat. Om data samlas in och/eller underhålls av något annat företag än iSurveyWorld kommer du att meddelas före tidpunkten för datainsamlingen eller överföringen. Om du inte vill att dina uppgifter ska delas kan du välja att inte tillåta överföringen genom att inte använda just den tjänsten. Kampanjer som körs på iSurveyWorld kan sponsras av andra företag än iSurveyWorld eller kan vara medsponsrade av iSurveyWorld och ett annat företag. En del eller all data som samlas in under en kampanj kan komma att delas med sponsorn. Om data kommer att delas kommer du att meddelas före tidpunkten för datainsamling eller överföring. Du kan välja att inte delta i kampanjen om du inte vill att dina uppgifter ska delas. All känslig information (dvs personlig information som anger medicinska eller hälsotillstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller information som anger individens sexliv) kommer att behandlas med ytterligare försiktighet. Om iSurveyWorld har för avsikt att avslöja sådan information till en tredje part eller använda den för ett annat ändamål än det som ursprungligen samlades in, kommer du uttryckligen att bli ombedd om tillstånd innan ett sådant avslöjande. Var medveten om att iSurveyWorld-annonsörer eller webbplatser som har länkar på vår webbplats kan samla in personligt identifierbar information om dig. Informationspraxisen för de webbplatser som är länkade till iSurveyWorld omfattas inte av denna sekretesspolicy.


Med vem delar iSurveyWorld med sig av min information?


Som en allmän regel kommer iSurveyWorld inte att avslöja någon av din personligt identifierbara information förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter, såsom när vi i god tro tror att lagen kräver det eller under de omständigheter som beskrivs nedan. Se användarvillkoren eller användaravtalen för var och en av våra produkter och tjänster för mer detaljerad information om hur din personliga information kan delas. Följande beskriver några av de sätt som din information kan lämnas ut. Affärspartners och sponsorer:iSurveyWorld kan komma att avslöja din personliga information till affärspartners eller sponsorer, men detta beskrivs specifikt för dig innan datainsamlingen eller innan data överförs. Om någon personlig information om dig någonsin skulle delas kommer vi att berätta för dig innan vi samlar in eller överför uppgifterna. Många kampanjer erbjuder möjligheter att begära ytterligare information från sponsorer. Genom att begära mer information ger du iSurveyWorld tillåtelse att överföra din personliga information till sponsorn så att de kan uppfylla din begäran. I många fall kommer bara din e-postadress att delas. Om mer information kommer att delas med sponsorn kommer du att meddelas innan överföringen. Från tid till annan kan du erbjudas möjligheten att få material eller specialerbjudanden från tredje part. Om du väljer att ta emot information från dessa tredje parter kommer iSurveyWorld (med din tillåtelse) att dela ditt namn och din e-postadress med dem. Tredjepartsdata och data i aggregatet: Enligt sekretessavtal kan iSurveyWorld matcha användarinformation med tredje part data. Dessutom avslöjar IsurveyWorld aggregerad användarstatistik (till exempel är 45 % av våra användare kvinnor) för att beskriva våra tjänster till potentiella partners, annonsörer och andra tredje parter och för andra lagliga ändamål. Övrigt: iSurveyWorld kan också avslöja kontoinformation i speciella fall när vi har anledning att tro att avslöjandet av denna information är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder mot någon som kan bryta mot iSurveyWorlds användarvillkor eller kan orsaka skada på eller störa (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) iSurveyWorlds rättigheter eller egendom, andra IsurveyWorld-användare eller någon annan som kan skadas av sådana aktiviteter. iSurveyWorld kan avslöja eller komma åt kontoinformation när vi i god tro tror att lagen kräver det och för administrativa och andra ändamål som vi anser nödvändiga för att underhålla, serva och förbättra våra produkter och tjänster.


Vilka är mina valmöjligheter när det gäller insamling, användning och distribution av min information?


iSurveyWorld samlar in värdefull information som hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster. När du är på iSurveyWorld-webbplatsen och ombeds ange personlig information, delar du den informationen enbart med iSurveyWorld, såvida det inte specifikt anges annat. Om data samlas in och/eller underhålls av något annat företag än iSurveyWorld kommer du att meddelas före tidpunkten för datainsamlingen eller överföringen. Om du inte vill att dina uppgifter ska delas kan du välja att inte tillåta överföringen genom att inte använda just den tjänsten. Kampanjer som körs på iSurveyWorld kan sponsras av andra företag än iSurveyWorld eller kan vara medsponsrade av iSurveyWorld och ett annat företag. En del eller all data som samlas in under en kampanj kan komma att delas med sponsorn. Om data kommer att delas kommer du att meddelas före tidpunkten för datainsamling eller överföring. Du kan välja att inte delta i kampanjen om du inte vill att dina uppgifter ska delas. All känslig information (dvs personlig information som anger medicinska eller hälsotillstånd, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller information som anger individens sexliv) kommer att behandlas med ytterligare försiktighet. Om iSurveyWorld har för avsikt att avslöja sådan information till en tredje part eller använda den för ett annat ändamål än det som ursprungligen samlades in, kommer du uttryckligen att bli ombedd om tillstånd innan ett sådant avslöjande. Var medveten om att iSurveyWorld-annonsörer eller webbplatser som har länkar på vår webbplats kan samla in personligt identifierbar information om dig. Informationspraxisen för de webbplatser som är länkade till iSurveyWorld omfattas inte av denna sekretesspolicy.


Vad är iSurveyWorlds policy för att jag ska kunna uppdatera, korrigera eller radera min personligt identifierbara information?


Du kan redigera din iSurveyWorld-kontoinformation och din offentliga iSurveyWorld-profil när som helst med hjälp av ditt iSurveyWorld-ID och lösenord. Ditt iSurveyWorld-konto kan raderas eller avaktiveras. När du lämnar panelen, tas bort eller panelen stängs kommer vi att radera alla dina kontaktuppgifter, tillsammans med all annan information som kan användas för att identifiera dig, och endast behålla anonyma svar på undersökningar som du deltagit i.


Vilka säkerhetsåtgärder finns det för att skydda min information mot förlust, missbruk eller ändring?


Din iSurveyWorld-kontoinformation och iSurveyWorld-profil är lösenordsskyddade så att du och bara du har tillgång till denna personliga information. Vi rekommenderar att du inte lämnar ut ditt lösenord till någon. iSurveyWorld kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i ett oönskat telefonsamtal eller i ett oönskat e-postmeddelande. Kom också ihåg att logga ut från ditt iSurveyWorld-konto och stänga webbläsarfönstret när du är klar med ditt arbete. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt din personliga information och korrespondens om du delar en dator med någon annan eller använder en dator på en offentlig plats som ett bibliotek eller internetkafé. Vi krypterar all överföring av din personliga information med hjälp av Secure Socket Layer Technology (SSL). Tillgången till denna information är begränsad till endast de anställda som behöver den för att utföra sin arbetsfunktion (t.ex. kundtjänstrepresentanter). Närhelst iSurveyWorld hanterar personlig information enligt beskrivningen ovan, oavsett var detta inträffar, vidtar iSurveyWorld åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och i enlighet med relevanta användarvillkor och denna integritetspolicy. Tyvärr kan ingen dataöverföring över Internet garanteras vara 100 % säker. Som ett resultat, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, kan iSurveyWorld inte garantera eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss eller från våra onlineprodukter eller tjänster, och du gör det på egen risk. När vi väl har tagit emot din överföring gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet på våra system. Välja bort e-postkommunikation: Du kan välja bort e-postkommunikation genom att klicka på avregistreringslänken i alla e-postmeddelanden du får från oss. Vänligen kontakta support@isurveyworld.com för ytterligare instruktioner om att ta bort eller inaktivera ditt iSurveyWorld-konto.


Användare i Kalifornien


"Om du befinner dig i Kalifornien, vänligen informeras om följande som krävs enligt California Consumer Privacy Act. Enligt CCPA har du rätt att begära information om insamling, användning och utlämnande av din information under den senaste 12-månadersperioden. Begäran om radering: Du kan begära att vi raderar en del av eller alla dina personuppgifter från våra system med undantag för eventuella undantag såsom transaktionsdata, säkerhetsändamål samt för att felsöka och reparera fel. Begäran om åtkomst: Du kan begära mer information om de personuppgifter vi har om dig och begära en kopia av sådana personuppgifter från den senaste 12-månadersperioden. Vi kommer sedan att dela kategorierna av personlig information som samlas in samt syftena med att samla in, använda eller sälja informationen. Vi kommer sedan att dela kategorierna av insamlad information och lämnad information för affärsändamål. Vi kommer sedan att dela exempelkategorierna där vi delar personlig information med tredje part För mer information, se nedan. För att göra en förfrågan kan du maila oss på support@isurveyworld.com. Vi kommer att verifiera din begäran med hjälp av informationen som är kopplad till ditt konto, inklusive e-postadress. Myndighetslegitimation kan krävas. Konsumenter kan också utse ett auktoriserat ombud för att utöva dessa rättigheter för deras räkning. Du kan begära denna information två gånger per 12-månadersperiod. Du kommer inte att diskrimineras för att du väljer någon av dina rättigheter enligt CCPA."


Vad mer behöver jag veta om mina privata uppgifters skydd?


Husk, at når du frivilligt afslører personlige oplysninger online - for eksempel på opslagstavler, via e-mail eller i chatområder - kan disse oplysninger indsamles og bruges af andre. Kort sagt, hvis du poster personlige oplysninger online, der er tilgængelige for offentligheden, kan du modtage uopfordrede beskeder fra andre parter til gengæld. I sidste ende er du eneansvarlig for at opretholde hemmeligholdelsen af dine adgangskoder og/eller eventuelle kontooplysninger. Vær forsigtig og ansvarlig, når du er online. Yderligere Information Spørgsmål vedrørende denne erklæring skal rettes til support@isurveyworld.com